پوریا پرهیزکار

منو

تیپ های بدنی و تمرینات بدنسازی هر گروه

تیپ های بدنی و تیپ شناسی شخصیت سرشتی، نظریه ای می باشد که توسط ویلیام شلدون (۱۹۷۷ – ۱۸۹۹) مطرح گردیده است. او و همکارانش با استفاده از روش های آماری و مطالعه هزاران عکس از دانشجویان در حالت های مختلف و طبقه بندی آنها بر اساس چگونگی ساختمان بدنی و رشد سه لایه جنینی اِکتودِرم، مِزودِرم و اِندودِرم نظریه خود را در کتاب اطلس انسان ها مطرح نموده است. دکتر شلدون معتقد بود که  عوامل زیستی – وراثتی در تشکیل و تحول شخصیت دارای اهمیت بسیاری می باشند.

امروزه نظریه سوماتو تایپ (Somatotype)، ارائه شده توسط ویلیام شلدون، مبناعی برای تحقیقات در حوزه های ورزشی و تناسب اندام شده است و به هر شخص متناسب با نوع تیپ بدنی، تمرینات متفاوتی را توصیه می نماید. در این نظریه اندام انسان ها در سه گروه اِکتومورف، اِندومورف و مِزومورف تقسیم بندی می شود، البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که بدن هر انسان دقیقا در یکی از دسته ها قرار نخواهد داشت، بلکه یکی از تیپ ها در مقایسه با بقیه نمو بیشتری دارا می باشد.

انواع تیپ های بدنی در نظریه سُوماتو تایپ

اهمیت آگاهی از نوع تیپ بدنی بدین جهت است که آشنایی با نوع کارکرد بدن، متابولیسم، نحوه افزایش وزن و عضله سازی باعث خواهد شد تا متناسب با آن برنامه تمرینی و رژیم غذایی برنامه ریزی شود. هر یک از تیپ های بدنی اکتومورف (Ectomorph)، اندومورف (Endomorph) و مزومورف (Mesomorph) دارای ویژگی های ظاهری خاص خود می باشند که آگاهی از آنها باعث رسیدن به نتایج بهتر در تمرینات ورزشی خواهد شد.

 • اکتومورف گروهی می باشد که اعضای آن لاغر، معمولا قد بلند و دارای توان عضلانی کمی می باشند. از نظر ساختار اسکلتی، استخوان های باریک و بلند داشته و معمولا سر آنها کشیده و از حد معمول بزرگتر بوده و دارای شانه های کوچک و کم عرض می باشند. اکتومورف ها ریز عضله می باشند که فاقد چربی میان بافتی است و متابولیسم سریعی دارند که برای افزایش وزن باید کالری زیادی مصرف نمایند. تمرینات ورزشی آنها باید کوتاه و شدید بوده و بیشتر بر روی گروه عضلانی بزرگ متمرکز باشد.

  تکنیک تمرینات قدرتی۲ تا ۳ مرتبه تمرینات وزنه با تکرار بین ۸ تا ۱۲
  تکنیک تمرینات هوازی۳ تا ۵ مرتبه در هفته به مدت ۲۰ تا ۴۰ دقیقه
  رژیم غذاییمصرف ۷۰% کربوهیدرات، ۲۰% پروتین، ۱۰% چربی
 • مزومورف گروهی می باشد که اعضای آن در قدرت،عضله سازی دارای برتری می باشند. آنها دارای ساختار عضلانی بزرگی بوده و از نظر ساختار اسکلتی عضلاتی بزرگ و ظاهری ورزشکاری دارند. مزومورف ها به راحتی می توانند افزایش حجم عضلانی داشته باشند و تمرینات ورزشی آنها بهتر است ترکیبی از نوع قدرتی و هوازی باشد.
تکنیک تمرینات قدرتی۲ تا ۳ مرتبه تمرینات وزنه با تکرار بین ۱۲ تا ۱۵
تکنیک تمرینات هوازی۳ تا ۵ مرتبه در هفته به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه
رژیم غذاییمصرف ۴۰% کربوهیدرات، ۳۰% پروتین، ۳۰% چربی
 • اندومورف گروهی می باشد که اعضای آن چاق و دارای رشد افقی می باشند. آنها چربی را به راحتی جذب نموده و معمولا بدنی کوتاه با دست و پاهای ضخیم دارند. اندومورف ها به راحتی می تواند افزایش وزن داشته باشند که درصد زیادی از آن افزایش میزان چربی می باشد. تمرینات ورزشی آنها بهتر است بیشتر بر روی نوع هوازی متمرکز باشد و در کنار آن تمرینات قدرتی را نیز انجام دهند.
تکنیک تمرینات قدرتی۲ تا ۳ مرتبه تمرینات وزنه با تکرار بین ۱۲ تا ۱۵
تکنیک تمرینات هوازی۳ تا ۴ مرتبه در هفته به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه
رژیم غذاییمصرف ۲۵% کربوهیدرات، ۳۵% پروتین، ۴۰% چربی

ویژگی های شخصیتی متناسب با تیپ های بدنی

ویلیلم شلدون، پس از بررسی و مطالعه خصوصیات جسمانی و طبقه بندی تیپ های بدنی مختلف به فکر ایجاد روش های برای برقراری ارتباط میان صفات روانی و تیپ های مطرح شده مختلف افتاد. او برای این منظور ۵۰ صفت مشترک انسان ها را برگزید و به مدت یکسال عملکرد تعدادی از دانشجویان را در نظر گرفت و به مطالعه رفتارهای روزانه آنها پرداخت. بر اساس این عمل تحلیلی سه دسته یا طبقه صفت بدست آمد که عبارت بودند از:

 • گروه ویسروتونیا اعضای آن اجتماعی و خوش معاشرت هستند. آنها خواهان زندگی با آسایش و رفاه بوده و خوش خوراک و خوش خواب می باشند. اعضای این گروه نسبت به دیگران سخت گیر نمی باشند و  زود به دگیران وابسته شده و زود نیز فراموش می کنند. برای ویسروتونیا هدف اصلی زندگی آسایش و راحتی می باشد. گروه ویسرونونیا با گروه اندومورف ها دارای همبستگی می باشد.
 • گروه سوماتوتونیا اعضای آن فعالیت بدنی زیادی دارند و دوستدار ورزش و کوه پیمایی و ماجراجوئی می باشند. آنها پرخاشگر هستند و زود عصبانی می شوند و نسبت به احساسات و عواطف دیگران بی توجه هستند.اعضای این گروه فعال، جدی و وظیفه شناس می باشند و هدف اصلی زندگی برای سوماتوتونیا برتری جویی و قدرت طلبی می باشد. گروه سوماتوتونیا با گروه مزومورف ها دارای همبستگی می باشد.
 • گروه سربروتونیا اعضای آن مردم گریز و گوشه گیر بوده و بیشتر اوقات را در خود فرو رفته هستند. آنها فقط با افراد بسیار نزدیک معاشرت می کنند و از افراد ناشناس وحشت دارند. در زمان مشکلات از اشخاص دوری می جویند و به تنهایی روی می آورند و افرادی حساس و نگران در انجام کارها می باشند. اعضای این گروه از جلب توجه دیگران نسبت به خود دوری می کنند. این افراد دیر به دیگران وابسته می شوند و دیر نیز فراموش می کنند، سربروتونیا ها در دشمنی و بدگمانی بسیار پایدار هستند و به سختی افراد را می بخشند. گروه سربروتونیا با گروه اکتومورف ها دارای همبستگی می باشد.

دسته :  مهارت های جسمانی

دیدگاه ها

 • ارسال شده در اردیبهشت ۸, ۱۳۹۶ ۰۹:۳۴

  همایون

  بسیار عالی