پوریا پرهیزکار

منو

جعبه لایتنر ابزاری برای یادگیری بهتر و موثرتر

جعبه لایتنر (Leitner’s box)، ابزاریی برای افزایش قدرت یادگیری است، که در اوایل سال ۱۹۷۰ توسط سپاستین لایتنر(Sebastian Leitner)، محقق آلمانی معرفی گردید. این روش بر اساس منحنی فراموشی ذهن انسان طراحی شده و عملکرد آن بدین صورت است که در بازهای زمانی مشخص، تکرارهای را برنامه ریزی می نماید تا در نهایت مطالب را به حافظه بلندمدت منتقل نماید.

ساختار جعبه لایتنر از پنج قسمت مجزا از یکدیگر تشکیل شده که ابعاد هر قسمت برابر است با یک سانتیمتر، دو سانتیمتر، چهار سانتیمتر، هشت سانتیمتر و پانزده سانتیمتر، بدین ترتیب کوچکترین بخش، خانه یک و بزرگترین بخش، خانه پنج می باشد.

ساختار و ابعاد جعبه لایتنر

روند انجام مراحل در جعبه لایتنر بدین صورت است که، ابتدا مطالبی که نیاز به یادگیری دارند، بر روی کارت های نمایش نوشته شده و سپس در خانه یک قرار داده خواهند شد. سپس محتوای هر خانه پس از یک زمان مشخص ( یا تکمیل ظرفیت آن خانه)، مجدد بررسی می شود و پس از آن با توجه به میزان یادآوری مطلب، کارت های نمایش به خانه بالاتر و یا خانه پایین تر انتقال داده خواهند شد.

جعبه لایتنر چگونه استفاده می شود؟

جعبه لایتنر با ایجاد تکرارهای برنامه ریزی شده و جلوگیری از تکرارهای غیر ضروری فرایند یادگیری را آسان نموده و مطالب را از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل می نماید. علاوه بر این، با ایجاد روشی مشابه بازی انفرادی، باعث لذت بخش شدن فرایند یادگیری نیز می شود.

  • مراحل کار با جعبه لایتنر در روز اول، با آماده کردن تعداد کارت نمایش که یک طرف آن سوال و طرف دیگر پاسخ است آغاز می گردد، کارت ها پس از مرور دقیق در خانه یک قرار خواهند گرفت.
  • در روز دوم، ابتدا کارت های نمایش خانه یک، مجدد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. چناچه پاسخ سوالات به درستی داده شود، کارت های نمایش به خانه دو منتقل می گردند، در غیر اینصورت در خانه یک باقی خواهند ماند. همچنین می توان مجدد کارت های جدیدی تهیه نمود و پس از مرور دقیق، آنها را در در خانه یک قرار داد.
  • روز سوم، نیز همانند روز دوم با ارزیابی کارت های نمایش خانه دو آغاز می شود، که در صورت صحیح بودن پاسخ به خانه دو منتقل خواهند شد و در غیر اینصورت در خانه یک باقی خواهند ماند. (برای جلوگیری از تداخل کارت های روز دوم و اول، میان آنها یک کارت بزرگ قرار داده شود ) از آنجایی که ظرفیت خانه دو برای دو دسته کارت نمایش می باشد؛ در نتیجه محتوای خانه دو تا تکمیل نشدن، بدون ارزیابی باقی خواهد ماند.
  • در روز چهارم، با توجه به اینکه ظرفیت خانه دو تکمیل شده است؛ شروع کار با ارزیابی کارت های نمایش این خانه است؛ البته فقط کارت های نمایش روز اول که در دسته ای جداگانه قرار داده شده اند. پس از ارزیابی، چنانچه پاسخ سوال به درستی داده شود؛ کارت نمایش به خانه سه منتقل می شود؛ در غیر اینصورت به خانه ابتدایی ( خانه یک ) باز خواهند گشت. در ادامه، نیز همانند روز سوم، کارت های نمایش خانه یک ارزیابی شده و در صورت صحیح بودن پاسخ به خانه دو منتقل خواهند شد؛ در غیر اینصورت در خانه یک باقی خواهند ماند. ( در شروع هر روز نیز می توان تعدادی کارت نمایش جدید تهیه نمود و پس از مرور آنها را در خانه یک قرار داد. )

در ادامه مراحل نیز همانند چهار روز ابتدای عمل می شود و تنها  نکته ای که باید به آن توجه نمود، بازگشت کارت های نمایش به خانه یک در صورت پاسخ اشتباه به سوال است. در واقع همانطور که در شکل نیز مشخص شده است، اهمیتی ندارد که کارت های نمایش در کدام مرحله و در کدام خانه قرار دارند؛ با هر پاسخ اشتباه کارت مجدد باید از خانه ابتدای، شروع به حرکت نماید. ( رنگ قرمز نمایشگر پاسخ اشتباه و رنگ آبی نمایشگر پاسخ صحیح است. )

نحوه حرکت کارت ها در جعبه لایتنر

همچنین لازم به ذکر است که، حرکت کارت های نمایش به سمت خانه بالاتر، تنها در صورتی ممکن می باشد که ظرفیت آن بخش تکمیل شده باشد؛ در غیر اینصورت تا تکمیل ظرفیت، کارت های نمایش بدون ارزیابی، باقی خواهند ماند. ظرفیت هر خانه جعبه لاینتر برابر است با :

  • خانه یک : یک ظرفیت
  • خانه دو : دو ظرفیت
  • خانه سه : چهار ظرفیت
  • خانه چهار : هشت ظرفیت
  • خانه پنج : پانزده ظرفیت

بنابراین با توجه به ظرفیت های هر خانه ، کل مدت زمان لازم برای آنکه کارت نمایش بعد از پنج بار ارزیابی موفقیت آمیز در حافظه بلند مدت قرار گیرد برابر با سی روز خواهد بود.

دسته :  مهارت های شخصی

دیدگاه ها