تمرینات-وزن-بدن Bodyweight exercise

تمرینات وزن بدن به روش سلول انفرادی با چارلز برانسون رکورد دار حرکات آمادگی...

تمرینات وزن بدن (Bodyweight Exercises)، جزء آن دسته از تمرینات مقاومتی در بدنسازی می باشد که، برای اجرای آنها نیاز به هیچ ابزار و...
عضله جلو بازو و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله جلو بازو و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضله جلو بازو یا دوسر بازویی (Biceps Muscle)، ماهیچه ای طویل می باشد که در جلوی استخوان بازو قرار گرفته و ترکیبی از دو...
عضله پایین کمر و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله پایین کمر و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضله پایین کمر یا عضله راست کننده ستون فقرات (Spinal Erectors Muscle)، در قسمت پایین ستون مهرها قرار داشته و وظیفه خم و راست...
عضلات شکمی و آشنایی با حرکات تمرینی

عضلات شکمی و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضلات شکمی (Abdominal Muscles)، در واقع گروهی از عضلات می باشند که قسمت میانه بدن را تشکیل داده اند. این گروه از عضلات از...
عضله سینه ای و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله سینه ای و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضله سینه ای (Chest Muscle)، به دو بخش کوچک (Pectoralis Minor)، و بزرگ (Pectoralis Major) قابل تقسیم می باشد، که کل فضای قفسه سینه...
عضله چهارسر ران و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله چهارسر ران و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضله چهارسر ران (Quadriceps muscles)، در جلو و طرفین استخوان ران قرار دارد و بزرگترین عضله پا می باشد. این عضله از چهار قسمت...
تیپ های بدنی و تمرینات بدنسازی هر گروه

تیپ های بدنی در بدنسازی به چه صورت است و هر گروه چگونه باید...

تیپ های بدنی و تیپ شناسی شخصیت سرشتی، نظریه ای است که توسط ویلیام شلدون (William Herbert Sheldon) مطرح شده است. او به همراه...
عضله پشت ران و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله پشت ران و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضله پشت ران (Hamstring muscles)، در قسمت پشتی استخوان ران در حدفاصل مفصل زانو تا مفصل ران واقع شده است و  دارای سه عضله...
عضله سرشانه، تمرینات با وزنه

عضله سرشانه و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضله سرشانه یا دالی (Deltoid Muscle)، عضله ای قوی است که بر روی مفصل شانه قرار داشته و از سه بخش به نام های...

مطالب پربازدید

مطالب پیشنهادی