عضلات شکمی و آشنایی با حرکات تمرینی

عضلات شکمی و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضلات شکمی (Abdominal Muscles)، در واقع گروهی از عضلات می باشند که قسمت میانه بدن را تشکیل داده اند. این گروه از عضلات از...
عضله سینه ای و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله سینه ای و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضله سینه ای (Chest Muscle)، به دو بخش کوچک (Pectoralis Minor)، و بزرگ (Pectoralis Major) قابل تقسیم می باشد، که کل فضای قفسه سینه...
عضله چهارسر ران و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله چهارسر ران و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضله چهارسر ران (Quadriceps muscles)، در جلو و طرفین استخوان ران قرار دارد و بزرگترین عضله پا می باشد. این عضله از چهار قسمت...
عضله پشت ران و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله پشت ران و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضله پشت ران (Hamstring muscles)، در قسمت پشتی استخوان ران در حدفاصل مفصل زانو تا مفصل ران واقع شده است و  دارای سه عضله...
عضله سرشانه، تمرینات با وزنه

عضله سرشانه و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی

عضله سرشانه یا دالی (Deltoid Muscle)، عضله ای قوی است که بر روی مفصل شانه قرار داشته و از سه بخش به نام های...

مطالب پربازدید

مطالب پیشنهادی