شش درجه جدایی

شش درجه جدایی نظریه در خصوص فاصله روابط میان افراد مختلف

شش درجه جدایی (Six Degrees of Separation)، نظریه ای جالب است، در خصوص شبکه های اجتماعی که عنوان می نماید: به طور میانگین در...
پیگمالیون نماد تاثیر انتظار بر عملکرد

پیگمالیون نمادی از تاثیر میزان انتظار بر روی واقعیت و عملکرد دیگران

اثر پیگمالیون (Pygmalion Effect)، یک پدیده جالب در روانشناسی است، که بیان کننده این موضوع می باشد: افراد با توجه به سطح انتظار دیگران...

مطالب پربازدید

مطالب پیشنهادی