تمرینات با کش ورزشی روشی موثر در تقویت عضلات و افزایش آمادگی جسمانی

6
41711

تمرینات با کش ورزشی (Resistance Band Exercises) از جمله بهترین تمرینات بدنسازی و آمادگی جسمانی می باشد که برای تمامی سطوح تناسب اندام قابل اجرا است.

در اینگونه از تمرینات، میزان سختی و قابلیت ارتجاعی کش تایین کننده میزان سختی و سادگی تمرینات می باشد، که با تهیه کش های متفاوت به راحتی می توان سطح تمرینات را تغییر داد.

همچنین این نوع از تمرینات، با توجه به آنکه با تکیه بر وزن بدن اجرا می شوند، دارای انعطاف پذیری بالای در زمان اجرا می باشند. به طوریکه می توان ساده ترین حرکات را به گونه ای اجرا نمود که بیشترین فشار را بر روی عضلات بدن وارد نمایند.

کش های قدرتی بر خلاف سایر وسایل بدنسازی مانند دمبل و هالتر بسیار کم حجم بوده و به راحتی قابل حمل و نقل می باشند و همین مزیت نیز باعث می گردد تا از آنها بتوان در هر شرایطی مانند سفر های کوتاه مدت استفاده نمود.

تمرینات با کش ورزشی با توجه به انواع کش ها متفاوت می باشند و بهتر است از هر نوع کش برای اجرای یک سری از تمرینات استفاده شود.

به عنوان مثال، کش های قدرتی پهن مناسب اجرای حرکات عضلات پا یا عضلات سینه هستند.و کش های نازک و با دسته نیز مناسب اجرا حرکات عضلات دست و عضلات سرشانه می باشند.

تمرینات با کش ورزشی روشی موثر در تقویت عضلات و افزایش آمادگی جسمانی

آشنایی با برخی از تمرینات با کش ورزشی

تمرینات با کش ورزشی حرکت جلو بازو جلو بازو ایستاده

 • ابتدا دو سر کش بر زیر پاها قرار داده شوند.
 • سپس وسط کش با دو دست گرفته شده.
 • دست ها به آرامی به سمت سینه جمع شوند.
 • در انتها مجدد دست ها در کنار پاها قرار خواهند گرفت.
تمرینات با کش ورزشی حرکت پرس سینه پرس سینه خوابیده

 • ابتدا در حالت خوابیده وسط کش در زیر بدن قرار خواهد گرفت.
 • سپس با هر دست یک سر کش گرفته شود.
 • دست ها به صورت یکی در میان باز شوند.
 • در انتها پس از توقفی کوتاه، دست ها مجدد به حالت ابتدای باز خواهند گشت.
تمرینات با کش ورزشی حرکت زیر بغل زیر بغل ایستاده طرفین

 • ابتدا یک سر کش به گیره ای بسته شود.
 • سپس سر دیگر کش با دو دست گرفته شود.
 • دست ها تا حد امکان به سمت عقب برده شوند.
 • در انتها پس از توقفی کوتاه، مجدد دست ها به حالت ابتدای باز خواهند گشت.
تمرینات با کش ورزشی حرکت اسکوات اسکوات از جلو

 • ابتدا وسط کش بر زیر پاها قرار داده شود.
 • سپس دو سر کش با دو دست گرفته شوند.
 • به آرامی تا حدی که ران ها موازی زمین قرار گیرند پایین رفته.
 • پس از توقفی کوتاه، مجدد به حالت ابتدای باز گشته شود.
تمرینات با کش ورزشی حرکت پشت بازو پشت بازو دست جمع

 • ابتدا وسط کش در زیر پای جلو قرار داده شود.
 • دو سر کش با دو دست گرفته شود، در حالیکه آرنج ها نزدیک بدن باشند.
 • دو دست در حالیکه فاصله آرنج ها با بدن حفظ شوند، به آرامی به سمت بالا برده شوند.
 • در انتها پس از توقفی کوتاه، مجدد به حالت ابتدای باز گشته شود.
تمرینات با کش ورزشی حرکت سرشانه سرشانه ایستاده

 • ابتدا وسط کش بر زیر پاها قرار داده شود.
 • سپس دو سر کش با دو دست گرفته شود.
 • هر دو دست به آرامی باز شود تا جاییکه دست ها موازی با زمین باشند.
 • پس از توقفی کوتاه، مجدد به حالت ابتدای باز گشته شود.
تمرینات با کش ورزشی حرکت لانگز لانگز دست جمع

 • ابتدا وسط کش در زیر پای جلو قرار داده شود.
 • دو سر کش با دو دست گرفته شود، در حالیکه آرنج ها نزدیک بدن قرار دارند.
 • به آهستگی پای دیگر خم شده به طوریکه زانو دارای زاویه نود درجه شود.
 • پس از توقفی کوتاه، مجدد به حالت ابتدای باز گشته شود.
تمرینات با کش ورزشی حرکت پشت بازو تک دست پشت بازو تک دست

 • ابتدا یک سر کش با دست کنار ران گرفته شود.
 • سپس با دست دیگر که از آرنج خم می باشد سر دیگر گرفته شود.
 • دست به آرامی از پشت سر باز شود.
 • در انتها پس از توقفی کوتاه، مجدد به حالت ابتدای باز گشته شود.
تمرینات با کش ورزشی حرکت زیر بغل زیر بغل تک دست

 • ابتدا یک سر کش به گیره ای بسته شود.
 • سپس سر دیگر کش با یک دست گرفته شود.
 • دست با حرکت مخالف پا جمع شود.
 • در انتها پس از توقفی کوتاه، مجدد دست ها به حالت ابتدای باز خواهند گشت.
تمرینات با کش ورزشی حرکت زیر بغل زیر بغل نشسته

 • ابتدا یک سر کش به گیره ای بسته شود.
 • سپس دو سر کش با دو دست گرفته شود.
 • دست ها تا حد امکان به سمت عقب برده شوند.
 • در انتها پس از توقفی کوتاه، مجدد دست ها به حالت ابتدای باز خواهند گشت.
تمرینات با کش ورزشی حرکت زیر بغل زیر بغل ایستاده مستقیم

 • ابتدا یک سر کش به گیره ای بسته شود.
 • سپس دو سر کش با دو دست گرفته شود.
 • دست ها تا حد امکان به سمت عقب برده شوند.
 • در انتها پس از توقفی کوتاه، مجدد دست ها به حالت ابتدای باز خواهند گشت.
تمرینات با کش ورزشی حرکت زیر بغل پشت بازو جفت دست

 • ابتدا یک سر کش به گیره ای بسته شود.
 • سپس سر دیگر با دو دست گرفته شود.
 • به حالت خم از پشت سر دست ها جمع شوند.
 • در انتها پس از توقفی کوتاه، مجدد دست ها به حالت ابتدای باز خواهند گشت.
در ادامه مطالعه نمایید:  عضله سرشانه و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

چگونگی افزایش شدت تمرینات با کش ورزشی

بر خلاف تمرینات با وزنه، در زمان اجرای تمرینات با کش ورزشی میزان تنش ایجاد شده بر عضلات در تمام طول دامنه حرکتی یکسان است که می توان این موضوع  مزیت نسبی این نوع از حرکات به انواع دیگرمی باشد.

در واقع تمامی عضلات درگیر در اجرای یک حرکت به میزان یکسانی تحت فشار قرار خواهند گرفت که با تغییر دامنه حرکتی از میزان تنش تولید شده توسط کش ها کاسته نمی شود.

با این حال انجام  تمرینات با کش ورزشی می تواند پس از مدتی به تمرینی یکنواخت تبدیل گردد، که فاقد شدت لازم ابتدای و شروع  تمرینات  باشد. برای حل این مشکل و افزایش میزان شدتتمرینات با کش ورزشی می توان از چندین راهکار موثر استفاده نمود که در ادامه معرفی می گردد.

در اولین گام می توان تمرینات را بر اساس تکرار های زمانی اجرا نمود. به عنوان مثال به جای روش سنتی سه تا چهار مرتبه با تکرار های ۱۰ تا ۱۵ می توان تمرینات را با چهارچوب زمانی سه مرتبه به مدت ۳۰ ثانیه تا ۶۰ ثانیه اجرا نمود.

روش دیگر استفاده از تکرارهای نیمه می باشد. بدینگونه که پس از اجرای یک تکرار کامل مجدد حرکت اجرا می گردد ولی نه در تمام طول دامنه حرکتی که در مرتبه اول اجرا شده است.

بلکه با رسیدن به نیمه مسیر مجدد به نقطه ابتدای باز خواهد گشت. این روش برای انجام تمریناتی از جمله اسکوات و لانگز می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

و در انتها استفاده از توقف های چند لحظه ای در نقطه ای از مسیر حرکتی که بیشترین فشار را بر روی عضلات وارد می نماید نیز به میزان قابل توجه ای به شدت تمرینات خواهد افزود.

به عنوان مثال در حرکت جلو بازو می توان در زاویه ای که بیشترین فشار بر روی عضلات احساس می شود به مدت یک یا دو ثانیه توقف نمود و پس از آن ادامه حرکت اجرا شود.

در ادامه مطالعه نمایید:  عضلات شکمی و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

این روش برای حرکات تمرینی مربوط به عضلات دست مانند جلو بازو و پشت بازو می تواند بسیار موثر واقع شود.

کتاب تمرینات با کش ورزشی با مشخصات زیر، از بخش فروشگاه آنلاین قابل دریافت می باشد. (با تخفیف ۵۰٪ به مدت محدود)

نوع فرمت PDF
تعداد صفحات
۲۳۵ صفحه
حجم فایل ۱۴ مگا بایت (MB)
قیمت فایل ۱۳,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان
مشاهده محتوای کتاب
۶,۵۰۰ تومان – خرید
چنانچه نیاز به مشاوره تناسب اندام و دریافت برنامه تمرینی دارید بر روی فرم درخواست مشاوره کلیک کنید.

6 ديدگاه

 1. همه چی تمومه باریکلا
  واقعا با یه کش میشه باشگاه رو آوورد خونه
  ممنون بابت ارائه ی بی نقصتون

دیدگاه شما چیست

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید