تیغ اوکام یا اصل گرایش به سادگی روشی کاربردی برای انتخاب گزینه صحیح

0
2800

تیغ اوکام (Ockam’s razor)، که به عنوان اصل گرایش به سادگی نیز شناخته می شود، بیانگر این مسئله می باشد که، در میان فرضیات گوناگون برای توضیح یک پدیده، آن فرضیه ای بیشتر می تواند مورد قبول واقع شود که دارای پیش فرض های کمتری است.

به بیانی دیگر، هرگاه برای علت بروز پدیده ای دو توضیح مختلف وجود داشته باشد، آن توضیحی که دارای پیچیدگی های بیشتری است احتمالا دارای بروز خطای بیشتری نیز خواهد بود.

البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که باید تمامی شرایط برای آن دو توضیح یکسان باشد و نسبت به یکدیگر باید دارای وضعیت کاملا برابر باشند.

تاریخچه نظریه تیغ اوکام

نظریه تیغ اوکام توسط فیلسوف و منطق دان انگلیسی، ویلیام اوکام (William of Ockham) در قرن ۱۴ میلادی مطرح گردید.

وی از اساتید الهیات در دانشگاه آکسفورد بود، و در دوران حیات خود بسیار سعی داشت تا فلسفه را از الهیات جدا نماید تا به نوعی انحصار کلیسا بر روی علم از بین برود.

اوکام بر این باور بود که، علم محصول تجربه و مشاهده است و هیچگونه ارتباطی با تخیل ندارد. او این اصل را از کتاب پنجم طبیعیات ارسطو اخذ کرده است که عنوان می کند.

 طبیعت برای عمل، کوتاه ترین راه ممکن را اختیار خواهد کرد

تیغ اوکام یا اصل گرایش به سادگی روشی برای تشخیص گزینه صحیح در شرایط یکسان

تیغ اوکام ابزاری برای حل مسائل

از نظریه تیغ اوکام می توان به عنوان یک اصل برای حل مسائل در شرایط مختلف استفاده نمود. اساس این نظریه بر دو اصل است.

  • اصل تکثیر که عنوان می کند، بدون ضرورت نباید تکثیر صورت پذیرد.
  • اصل تقلیل، که بیشتر را بیهوده می داند، زمانیکه با کمتر امکان پذیر می باشد.

تیغ اوکام عنوان کننده این موضوع نیست که سادگی همیشه به معنای صحیح بودن است. بلکه بیان می کند، همه چیز تا آنجا که ممکن است باید ساده شود.

فردی متوجه می شود کلید های خود را گم کرده است. اگر سه حالت زیر در موقعیت یکسان که همان گم شدن کلیده ها باشند، برای آن تصور شود، می توان ساده ترین آنها را با ارزش تر از بقیه گزینه ها دانست.

  • به دلیل حواس پرتی آنها را فراموش کرده است با خود بیاورد.
  • در محیط کار، همکاری که به موقعیت او حسادت می کند، آنها را برداشته است.
  • در مسیر رسیدن به خانه، توسط جیب برها ربوده شده است.
در ادامه مطالعه نمایید:  مثلث عشق نظریه ای برای بررسی انواع روابطی که میان زوج ها برقرار است

در مثال عنوان شده، گزینه اول از آنجایی که دارای پیش فرض های کمتری است، طبق نظریه تیغ اوکام که به تراشیدن پیش فرض های اضافی اشاره دارد، احتمال درست بودن بیشتری نسبت به دو گزینه دیگر دارد.

دیدگاه شما چیست

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید