تیپ های بدنی در بدنسازی به چه صورت است و هر گروه چگونه باید تمرین کنند

1
3831

تیپ های بدنی و تیپ شناسی شخصیت سرشتی، نظریه ای است که توسط ویلیام شلدون (William Herbert Sheldon) مطرح شده است.

او به همراه تعدادی از همکارانش با استفاده از روش های آماری و مطالعه هزاران عکس از دانشجویان در حالت های مختلف، آنها را بر اساس چگونگی ساختمان بدنی و رشد سه لایه جنینی اِکتودِرم، مِزودِرم و اِندودِرم تقسیم بندی نموده اند.

دکتر شلدون بر این باور بود، که عوامل زیستی – وراثتی در تشکیل و تحول شخصیت افراد دارای اهمیت بسیاری می باشد، وی نتایج تحقیقات و نظریه خود را در قالب کتابی با عنوان اطلس انسان ها (Atlas of men) مطرح نموده است.

امروزه نظریه سوماتو تایپ (Somatotype)، ارائه شده توسط ویلیام شلدون، مبناعی برای تحقیقات در حوزه های ورزشی و تناسب اندام شده است. به طوریکه به هر شخص متناسب با نوع تیپ بدنی، تمرینات متفاوتی  توصیه می شود.

در این نظریه اندام انسان ها در سه گروه اِکتومورف، اِندومورف و مِزومورف تقسیم بندی شده است، البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که بدن هر فرد دقیقا در یکی از دسته ها قرار نخواهد گرفت، بلکه به صورت ادغامی از آن سه می باشد، با برتری یک تیپ نسبت به دیگر تیپ ها.

انواع تیپ های بدنی در نظریه سُوماتو تایپ

اهمیت آگاهی داشتن از نوع تیپ بدنی بدین جهت است، که می توان به هر فردی با توجه به نوع کارکرد بدن، متابولیسم و نحوه افزایش وزن برنامه تمرینی و رژیم غذایی متناسب ارائه شود.

هر یک از تیپ های بدنی اکتومورف (Ectomorph)، اندومورف (Endomorph) و مزومورف (Mesomorph) دارای ویژگی های ظاهری خاص خود می باشند که آگاهی از آنها باعث رسیدن به نتایج بهتر در تمرینات ورزشی خواهد شد.

  • اکتومورف گروهی هستند که اعضای آن لاغر، معمولا قد بلند و دارای توان عضلانی کمی می باشند. از نظر ساختار اسکلتی، استخوان های باریک و بلند داشته و معمولا سر آنها کشیده و از حد معمول بزرگتر بوده و دارای شانه های کوچک و کم عرض می باشند. اکتومورف ها ریز عضله هستند، که فاقد چربی میان بافتی بوده و متابولیسم سریعی دارند.  این افراد برای افزایش وزن باید کالری زیادی مصرف نمایند،تمرینات ورزشی آنها نیز باید کوتاه و شدید بوده و بیشتر بر روی گروه عضلانی بزرگ متمرکز شود.

    تکنیک تمرینات قدرتی ۲ تا ۳ مرتبه تمرینات وزنه با تکرار بین ۸ تا ۱۲
    تکنیک تمرینات هوازی ۳ تا ۵ مرتبه در هفته به مدت ۲۰ تا ۴۰ دقیقه
    رژیم غذایی مصرف ۷۰% کربوهیدرات، ۲۰% پروتین، ۱۰% چربی
  • مزومورف گروهی هستند که اعضای آن در قدرت، عضله سازی دارای برتری می باشند. آنها دارای ساختار عضلانی بزرگی بوده و از نظر ساختار اسکلتی عضلاتی بزرگ و ظاهری ورزشکاری دارند. مزومورف ها به راحتی می توانند افزایش حجم عضلانی داشته باشند و تمرینات ورزشی آنها بهتر است ترکیبی از نوع قدرتی و هوازی باشد.
تکنیک تمرینات قدرتی ۲ تا ۳ مرتبه تمرینات وزنه با تکرار بین ۱۲ تا ۱۵
تکنیک تمرینات هوازی ۳ تا ۵ مرتبه در هفته به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه
رژیم غذایی مصرف ۴۰% کربوهیدرات، ۳۰% پروتین، ۳۰% چربی
  • اندومورف گروهی هستند که اعضای آن چاق و دارای رشد افقی می باشند. آنها چربی را به راحتی جذب نموده و معمولا بدنی کوتاه با دست و پاهای ضخیم دارند. اندومورف ها به راحتی می تواند افزایش وزن داشته باشند که درصد زیادی از آن افزایش میزان چربی می باشد. تمرینات ورزشی آنها بهتر است بیشتر بر روی نوع هوازی متمرکز باشد و در کنار آن تمرینات قدرتی را نیز انجام دهند.
تکنیک تمرینات قدرتی ۲ تا ۳ مرتبه تمرینات وزنه با تکرار بین ۱۲ تا ۱۵
تکنیک تمرینات هوازی ۳ تا ۴ مرتبه در هفته به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه
رژیم غذایی مصرف ۲۵% کربوهیدرات، ۳۵% پروتین، ۴۰% چربی

تیپ های بدنی و تمرینات بدنسازی هر گروه

یک دیدگاه

با درج دیدگاه خود مطلب فوق را تکمیل نمایید.

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید