فرم درخواست مشاوره و دریافت برنامه تناسب اندام هوشمند

برنامه تمرینی تناسب اندام هوشمند مناسب افرادی است که:

  • تصمیم گرفته اند ورزش را شروع کنند، اما نمی دانند چگونه؟
  • تصمیم گرفته اند در اندام خود تغییرات اساسی ایجاد کنند.
  • تصمیم گرفته اند سطح آمادگی جسمانی خود را بهبود ببخشند.
  • می خواهند متناسب با محدودیت زمانی، برنامه ای انعطاف پذیر داشته باشند.
  • می خواهند متناسب با محدودیت مکانی، برنامه ای قابل اجرا در هر مکان داشته باشند.
 برنامه تمرینی تناسب اندام هوشمند، با تشخیص سوماتوتایپ و پیکرسنجی، برای فرد متقاضی طراحی و تنظیم می شود.

 برنامه تمرینی تناسب اندام هوشمند، شامل تمرینات هوازی و غیرهوازی برای مدت زمان شش هفته می باشد.

 برنامه تمرینی تناسب اندام هوشمند، دارای امکان مشاوره و پشتیبانی کامل در طول دوره می باشد.

 برنامه تمرینی تناسب اندام هوشمند، پس از تکمیل فرم  و پرداخت هزینه به آدرس ایمیل ارسال می گردد.
فرم درخواست برنامه تمرینی تناسب اندام هوشمند

نام و نام خانوادگی

ایمیل جهت دریافت پاسخ

جنسیت

سال تولد

سطح آمادگی جسمانی

برنامه مناسب برای

وزن فعلی به کیلوگرم

قد به سانتیمتر

دور کمر به سانتیمتر

عرض شانه به سانتیمتر

دور مچ دست راست به سانتیمتر

دور بازو دست راست به سانتیمتر

دور ران پای راست به سانتیمتر

وزن مطلوب به کیلوگرم

توضیحات و شرح حال