راست مغزی و چپ مغزی تا چه میزان مبنای علمی دارد و به چه صورت بر نوع تفکر افراد تاثیر می گذارد

0
2064

راست مغزی و چپ مغزی (Lateralization of Brain Function)، از جمله مباحث مطرح شده در روانشناسی است، که هر کدام از نیمکره های مغز را مسئول یک سری از فعالیت های می داند.

بر اساس این نظریه، نحوه تفکر افراد نیز با توجه به اینکه کدام نیمکره از مغز آنها فعال تر است، به دو گروه منطقی که نیمه چپ فعال تری دارند، و شهودی که نیمه راست غالبی دارند تقسیم بندی می گردد.

اما آنچه در خصوص راست مغزی و چپ مغزی حائز اهمیت است، توجه به این موضوع می باشد، که همیشه دو نیمکره مغز در حال تعامل با یکدیگر می باشند، و هیچگونه رقابت یا برتری میان دو نیمکره وجود ندارد.

راست مغزی و چپ مغزی
راجر ولکات اسپری

نخستین تحقیقات در زمینه راست مغزی و چپ مغزی

توجه به موضوع راست مغزی و چپ مغزی اولین بار توسط راجر ولکات اسپری (Roger Wolcott Sperry)، روانشناس و عصب شناس برجسته امریکایی مطرح گردید.

او که در سال ۱۹۸۱ موفق به کسب جایزه نوبل در زمینه فیزیولوژی و پزشکی شده بود، هنگامیکه اثرات بیماری صرع را بررسی می نمود، متوجه شد که اگر جسم پینه ای (Corpus Callosum)، که مسئول اتصال دو نیمکره مغز می باشد، بریده شود، تشنج افراد نیز حذف می گردد.

پس از آن، وی آزمایشی را بر روی تعدادی از بیماران خود که به وی اجازه قطع کردن، جسم پینه ای را داده بودند، ادامه داد، و متوجه نشانه های دیگری شد.

به عنوان مثال، بسیاری از بیماران نمی توانستند اشیایی که توسط نیمکره راست پردازش می شد نامگذاری کنند، در حالیکه اگر همان شئی توسط نیمکره چپ پردازش می شد، می توانستند نام آنرا بیان کنند.

در نهایت دکتر راجر اسپری بر اساس تحقیقات خود به این نتیجه رسید، که عملکرد دو نیمکره به صورت جدا از یکدیگر نمی باشند، بلکه برخی از فعالیت ها در مغز ممکن است بیشتر توسط نیمه چپ و برخی فعالیت ها بیشتر توسط نیمه راست مغز انجام شوند، که در کل بیانگر تعامل کامل دو نیمکره با یکدیگر می باشد.

در ادامه مطالعه نمایید:  مهارت های تند خوانی کتابی موثر در افزایش سرعت مطالعه به قلم تونی بوزان

راست مغزی و چپ مغزی تا چه میزان بر مبنای تحقیقات علمی می باشد

آزمایشی دیگر در خصوص راست مغزی و چپ مغزی

از آنجاییکه موضوع راست مغزی و چپ مغزی توجه بسیاری از افراد را به خود جلب نموده، به طوریکه عده ای خود را چپ مغز یا راست مغز مطلق می دانند، بررسی های بسیاری در این زمینه توسط دانشمندان صورت گرفته تا غلط بودن این باور عمومی را اثبات نمایند.

از جمله تحقیقات ارزشمند و تاثیرگذاری که در این خصوص انجام شده است، می توان به موردی با عنوان افسانه ای از ویژگی های شخصیتی چپ مغزی یا راست مغزی (Myth of ‘right-brained’ and ‘left-brained’ Personality Traits) که توسط دانشگاه یوتا انجام شده است، اشاره نمود.

در این آزمایش که بر روی ۱۰۱۱ نفر در محدوده سنی ۷ تا ۲۹ سال انجام شد، هیچ نشانه ی در مورد ترجیح استفاده از نیمکره چپ یا نیمکره راست مغز مشاهده نگردید.

مدیر تحقیقاتی این آزمایش، در خصوص نتایج بدست آمده عنوان نمود:

  این یک واقعیت محض است که برخی فعالیت‌های مغز در نیمکره چپ و برخی فعالیت‌ها در نیمکره راست انجام می‌شوند. 

“مهارت کلامی” بیشتر توسط نیمکره چپ و “توجه” بیشتر توسط نیمکره راست، مدیریت می‌شود.

اما هیچ نوع نشانه‌ی مشخصی مبنی بر اینکه در یک فرد نیمکره چپ بر نیمکره راست غالب بوده یا برعکس، نیمکره راست بر نیمکره چپ غالب باشد وجود ندارد. 

دیدگاه شما چیست

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید