روانشناسی مرگ یا سوگواری برای عشق نظریه ی در مورد پذیرش فقدان عزیزان

1
2106

روانشناسی مرگ یا سوگواری برای عشق، نظریه ی است که توسط الیزابت کوبلر راس (Elisabeth Kübler-Ross)، روانپزشک امریکایی-سوئیسی مطرح شده است. این نظریه به توصیف و تشریح مراحل رویاروی با سوگ می پردازد.

اصطلاح سوگ، شامل احساسات و رفتارهای است که در نتیجه ضایعه فقدان ایجاد می شود و حالتی است که پس از رخدادی غم انگیز یا حادثه ای دلخراش به فرد مصیبت دیده یا وابستگان دست می دهد.

در حقیقت، سوگ و سوگواری تنها منحصر به غم از دست دادن عزیزان نمی باشد، بلکه شامل هر نوع از دست دادن مانند، خداحافظی با عزیزی، سفر به سرزمین دیگر و دوری از وطن، گذر عمر و مقایسه داشته های گذشته با نداشته های حال و به عبارت کلی تر از دست دادن هر مطلوبی را در بر می گیرد.

گذر از دوران سوگ، همیشه ناخوشایند و دردناک است، همین موضوع نیز زمینه ساز تحقیقات فراوانی توسط الیزابت کوبلر راس (Elisabeth Kübler-Ross) گردید، تا به بررسی رفتار افرادی بپردازد که با مسئله سوگ روبرو می شوند. روانشناسی مرگ

روانشناسی مرگ یا سوگواری برای عشق در مورد پذیرش فقدان عزیزان چه می گوید
الیزابت کوبلر راس

دکتر راس، در نتیجه تحقیقاتی که بر روی بیماران سرطانی که از مرگ قریب الوقوع خود مطلع می شدند، متوجه این موضوع شد که تقریبا تمامی این افراد مراحل روانشناختی یکسانی را طی نموده و رفتار یکسانی را از خود نشان می دهند.

سپس وی نتیجه تحقیقات خود را در قالب کتابی با عنوان پایان راه (On Death and Dying)، منتشر و در مقدمه آن عنوان می نماید:

کتاب پیش رو تنها یک گزارش از پژوهشی دو سال و نیمه بر روی بیمارانی است که آخرین روزهای زندگی خود را سپری می نمایند. 

او در این اثر به تفصیل به بررسی روانشناسی مرگ پرداخته و با بیان مدل کوبلر-راس (Kübler-Ross model)، پنج مرحله اندوه را که هر فردی در مواجه با سوگ از خود بروز می دهد، توصیف می نماید.

  • مرحله انکار، شخص نمی تواند واقعیت را باور نماید، و اغلب گوشه گیر و منزوی می شود.
  • مرحله خشم، شخص نسبت به خود، یا عزیز از دست رفته، یا تمام جهان احساس خشم می کند.
  • مرحله چانه زنی، شخص از موضع انفعال تلاش در کنترل موقعیت و به تعویق انداختن واقعیت می نماید.
  • مرحله افسردگی، شخص دچار احساس افسردگی، بی تفاوتی و بی حسی می شود.
  • مرحله پذیرش، شخص حقیقت را پذیرفته، از میزان اندوه او نیز به تدریج کاسته می شود.
در ادامه مطالعه نمایید:  خطاهای شناختی چیست و تا چه میزان در تصمیم گیری افراد تاثیرگذار می باشد

آنچه در خصوص مراحل اندوه دارای اهمیت می باشد، توجه به این موضوع است که توالی پنج مرحله برای تمامی افراد به صورت یکسان نمی باشد. در حقیقت هر فردی می تواند به گونه متفاوتی از این مراحل عبور نماید.

برخی افراد بین مراحل رفت و برگشت می نمایند، به طور مثال از مرحله چانه زنی، مجدد به مرحله انکار باز می گردند. برخی دیگر ممکن است فقط یک یا دو مرحله را طی نمایند و برخی دیگر ممکن است سریع تر با مرحله پذیرش روبرو شوند.

یک دیدگاه

  1. سلام خیلی مفید بود، بین مرحله خشم و چانه زنى به نظرم سخت ترین شرایط رو داره 🙁

دیدگاه شما چیست

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید