شنونده فعال کیست؟ و این مهارت تا چه میزان در روابط بین فردی تاثیرگذار است

3
871

شنونده فعال بودن یا گوش دادن فعال (Active Listening)، مهارتی است که در آن شنونده به طور کامل و صحیح منظور گوینده را درک نموده، و پیام ارتباطی میان آنها به درستی رد و بدل می شود.

شنونده فعال بودن، جدا از آنکه نقش مهمی در برقراری ارتباط موثر دارد، باعث افزایش تاثیرگذاری و کاهش تعارضات نیز می گردد. چرا که اکثر سوء برداشت ها در روابط شغلی و عاطفی به دلیل ضعف در انتقال پیام ارتباطی میان افراد است.

از جمله مهم ترین روش های برای جلوگیری از سوء برداشت در یک مکالمه، چینش مجدد عبارتها (Paraphrase)، می باشد. در این روش شنونده خلاصه صحبت های گوینده را با جمله بندی متفاوت مجدد بیان می نماید.

همچنین، پرسش سوال در انتهای مکالمه دیگر روش موثر جهت شفاف سازی و اطمینان از درستی انتقال پیام ارتباطی است.

نکته دیگر که باید بدان توجه نمود، قطع نکردن صحبت گوینده است. اکثر افراد قبل از آنکه کلام گوینده تمام شود، با پریدن در میانه صحبت سعی در پاسخ دادن سریع دارند.

این رفتار نه تنها باعث انتقال نادرست پیام ارتباطی در مکالمه می گردد، بلکه باعث می شود تا گوینده احساس کند که مورد بی احترامی واقع شده است.

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت می باشد، که اگر شنوده در انتهای صحبت گوینده ابتدا کمی سکوت نماید و سپس پاسخ دهد، این حس را در وی القاء می نماید که حرف ارزشمندی بیان نموده و آن سکوت به دلیل فکر کردن به صحبت های گوینده بوده است.

همچنین، با سکوت نمودن در انتهای صحبت گوینده، دیگر نیازی نیست که شنوده نگران یافتن پاسخ در میانه صحبت باشد، و به جای توجه و تمرکز بر روی کلام گوبنده، به پاسخ کلام او فکر نماید.

زبان بدن و بحث زوایای آن از دیگر مباحث قابل توجه در یک مکالمه می باشد. تمایل سر، نیم تنه یا تمام بدن شنوده به سمت گوینده، این حس را در او القاء می کند، که تا چه میزان مورد توجه واقع شده است.

در ادامه مطالعه نمایید:  شش درجه جدایی نظریه در خصوص تعداد رابطه میان افراد مختلف برای شبکه سازی

توجه کردن از طریق برقراری ارتباط چشمی و تکان دادن سر به نشانه فهمیدن منظور گویند یا مشاهده و تکرار حرکات زبان بدن گوینده که به روش آینه بودن شناخته می شود، از دیگر مواردی است که می توان بدان اشاره نمود

در واقع، برای رسیدن به مهارت شنوده فعال بودن باید به تمامی حرکات و زوایای بدن و ناهماهنگی های احتمالی میان پیام های کلامی و غیر کلامی که از سوی گوینده ارسال می شود نیز توجه نمود.

چرا که یک شنوده خوب تنها به آنچه گفته می شود، گوش نمی دهد، بلکه به آنچه به زبان آورده نمی شود و گفته نمی شود نیز گوش می دهد.

شنونده فعال کیست؟ و این مهارت تا چه میزان در ارتباط موثر تاثیرگذار است

چه تفاوتی میان گوش دادن و شنیدن وجود دارد؟ شنونده فعال

شنیدن را می توان یک فعالیت جسمانی دانست، زیرا نیازی به یادگیری نداشته و دستگاه شنیداری انسان به صورت غیر ارادی در اثر برخورد با صداها تحریک شده و شنیدن احساس می شود.

حال آنکه، گوش دادن یک فعالیت ذهنی بوده که نیازمند یادگیری مهارت مرتبط با آن است. در این مهارت شنوده به صورت فعالانه تمامی حواس خود را بر روی شنیده ها متمرکز نموده و سعی می نماید پیام ارسالی از سمت گوینده را به خوبی متوجه شود.

در حقیقت، فرایند فعالی است، که بر اساس تصمیم آگاهانه و درک پیام های گوینده شکل می گیرد.

به طور کلی، گوش دادن را می توان درک همزمان پیام های کلامی و غیرکلامی دانست، و فقط شنیدن کلمات بیان شده کفایت نمی کند، بلکه میزان درک و آگاهی از مفهوم کلام گوینده دارای اهمیت است.

بنابراین آنرا می توان اساسی ترین و قدرتمندترین شیوه برای برقراری ارتباط موثر دانست.

3 ديدگاه

دیدگاه شما چیست

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید