هدفگذاری اسمارت چیست و پنچ گام اصلی در هدفگذاری موثر چه مواردی می باشند

0
2671

هدفگذاری اسمارت (SMART)، روشی است، که برای تعیین هر هدف پنچ ویژگی اصلی در نظر گرفته و هدفگذاری موثر را مرتبط به رعایت این ویژگی ها می داند.

معیارهای اسمارت، می توانند برای تعیین اهداف یک پروژه کاری تا اهداف فردی مورد استفاده قرار گیرند. در حقیقت با رعایت این پنچ ویژگی در هدفگذاری می توان اهدافی مشخص تر با زمانبندی معین برای دست یابی، تعریف نمود.

واژه اسمارت (Smart)، جدا از معنای هوشمندی که در این مدل به مفهوم هوشمند بودن هدفگذاری است، کلمه ای می باشد که از ابتدای عنوان پنچ معیار در تعیین هدف تشکیل شده، که عبارتند از:

  • کاملا مشخص (Specific)
  • قابل اندازه گیری (Measurable)
  • دست یافتنی (Achievable)
  • واقع بینانه (Realistic)
  • زمان بندی شده (Timely)

همچنین در برخی منابع دیگر هدفگذاری موثر را به رعایت هفت ویژگی می دانند، که با عنوان اسمارتر (Smarter)، شناخته می شود. در این حالت دو ویژگی دیگر نیز به معیارهای قبلی اضافه می شوند، که عبارتند از:

  • قابل ارزیابی (Evaluation)
  • قابل بازبینی (Reviewed)

پنچ معیار لازم در هدفگذاری اسمارت

کن بلانچارد (Ken Blanchard)، نویسنده سرشناس و اندیشمند بزرگ حوزه مدیریت، در کتابی با عنوان سیری در کمال فردی (Personal Excellence)، به این موضوع می پردازد، که انسان چگونه می تواند برتری های خویش را در تمامی زمینه های روحی، احساسی، جسمانی و معنوی گسترش دهد.

وی با بیان این  موضوع که اگر انسان مسئولیت خود در زندگی را بپذیرد و تن به ماجرا دهد، می تواند در پی جایگاه رفیعی باشد. وی در بخشی از کتاب به تفصیل، به معرفی روش هدفگذاری اسمارت پرداخته و شرط لازم برای رشد و رسیدن به جایگاه عالی را تعیین اهداف در زندگی می داند.

کاملا مشخص

در اولین گام، اهداف باید کاملا معین و شفاف تعریف شوند، به طوریکه اگر فرد دیگری آنرا خواند، به خوبی متوجه شود چه هدفی مدنظر است و قرار است در انتها به کجا ختم شود.

فردی تصمیم دارد، برای داشتن تناسب اندام بهتر، شروع به دویدن کند. اگر فقط عنوان نماید، که هر هفته برای دویدن به باشگاه می روم، هدف مشخصی تعریف نشده است.

در ادامه مطالعه نمایید:  تکنیک پومودورو روشی ساده برای زمانبدی امور و افزایش میزان بهره وری فردی در اجرا

در این شرایط، باید به صورت کاملا مشخص عنوان گردد، پس از این برای رسیدن به تناسب اندام، هر هفته سه جلسه در باشگاه شروع به دویدن خواهم نمود.

قابل اندازه گیری

سپس، اهداف باید امکان اندازه گیری داشته باشند، تا پس از مدتی مشخص شود، چه میزان به سمت آنها پیشرفت بوده است. برای تعیین اهداف قابل اندازه گیری، می توان از عناصر قابل اندازه گیری استفاده نمود، تا در زمان دستیابی مشخص شود که چه چیزی دیده یا شنیده خواهد شد.

اگر همان فرد، هدف خود از باشگاه رفتن را داشتن تناسب اندام خوب عنوان نماید، هدف قابل اندازه گیری بیان نشده است.

در این شرایط، لازم است به صورت کاملا قابل سنجش عنوان شود، پس از این برای رسیدن به تناسب اندام، شش کیلوگرم کاهش وزن در مدت شش ماه خواهم داشت.

دست یافتنی

گام دیگر، تعیین اهدافی است، که امکان دسترسی به آنها ممکن باشد. در واقع باید با توجه به امکانات و توانایی ها اهدافی را انتخاب نمود، که قابل دست یابی باشند.

چنانچه عنوان شود، پس از این برای رسیدن به تناسب اندام، هر هفته شانزده جلسه به باشگاه می روم، عملا هدف غیر قابل دست یافتنی تعریف شده است.

چرا که، آن فرد نمی تواند تمام طول روز خود را به ورزش اختصاص دهد و از بقیه مسائل زندگی صرف نظر نماید..

واقع بینانه

ویژگی واقع بینانه بودن، به معنای منطقی و محتمل بودن اهداف است. مسلما تعیین اهداف دور از منطق، نه تنها میسر نمی باشد بلکه میل و اشتیاق را نیز از بین می برد.

حال اگر عنوان شود، هدف کاهش وزن بیست کیلوگرم در مدت یک هفته است، در حقیقت هدف غیر منطقی انتخاب شده است.

زمان بندی شده

در نهایت، اهداف باید در بازه زمانی مشخصی تعریف شوند، تا بتوان میزان پیشرف را بر مبنای جدول زمانی اندازه گیری نمود. ایجاد محدودیت زمانی باعث می گردد، تا به طور نسبی منتظر دست یابی به اهداف در زمان مشخص شده بود.

در مثال عنوان شده، فرد تصمیم گرفته است که پس از گذشت شش ماه شش کیلوگرم کاهش وزن داشته باشد.

در ادامه مطالعه نمایید:  یادداشت برداری کرنل روشی ساده و اثر بخش در افزایش سرعت یادگیری و انتقال مطالب

تعیین بازه زمانی شش ماه باعث می شود، تا پس از گذشت مدت تعیین شده، انتظار کاهش وزن دلخواه خود را داشته باشد و جدا از آن بتواند بر حسب جدول هفتگی، مدیریت زمان داشته باشد.

هدفگذاری اسمارت چیست و پنچ گام اصلی در هدفگذاری موثر چه مواردی هستند

دیدگاه شما چیست

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید