هنر جنگ نوشته سان تزو قدیمی ترین کتاب در زمینه استراتژی رسیدن به اهداف

1
7486

هنر جنگ (Art of War)، نام کتابی است که در ۲۵۰۰ سال پیش توسط فردی به نام سان تزو (Sun Tzu)، در چین باستان نوشته شده است.

این اثر ارزشمند، قدیمی ترین کتاب در زمینه علوم استراتژی و فنون جنگ آوری است، که نکات ذکر شده در آن می تواند در زمینه کسب و کار یا هر محیط رقابتی دیگر برای رسیدن به موفقیت مورد استفاده واقع شود.

هنر جنگ نخستین بار در سال ۱۷۲۲ از زبان چینی به زبان فرانسه ترجمه گردید، و عنوان می شود که ناپلئون بناپارت از دستورات آن در نبردهای خود استفاده می کرده است. سپس، در سال ۱۹۰۵ این اثر به زبان انگلیسی ترجمه شد، و مورد توجه بسیاری از فرماندهان انگلیسی واقع گردید.

کتاب هنر جنگ شامل ۱۳ فصل است، که هر فصل به یک جنبه از نبرد و راهبردهای آن پرداخته. این فصول به ترتیب عبارتند از:

 • برنامه ریزی
 • رهسپاری به سوی جنگ
 • تدبیر برای حمله
 • موضع گیری تاکتیکی
 • انرژی
 • نقاط قوت و ضعف
 • درگیری ارتش ها
 • انطباق پذیری
 • جابجای سپاه
 • موقعیت میدان
 • عوارض زمین
 • حمله با آتش
 • استفاده از جاسوس

اگرچه، استراتژی های مطرح شده در کتاب هنر جنگ (The Book of The Art of War)، همگی مربوط به میدان نبرد است، اما کاربرد آنها فقط مختص به این فضا نمی باشد.

به عنوان مثال آخرین اصل مطرح شده، که استفاده از جاسوسان است، عنوان می نماید:

به جای صرف انرژی، زمان و هزینه هنگفت برای بدست آوردن پیروزی بهتر است از جاسوسان استفاده نمایید. 

این قانون در فضای تجارت نیز دارای کاربرد می باشد. بدین صورت که قبل از شروع هر فعالیت تا حد امکان به جمع آوری اطلاعات باید پرداخت و پس از آن وارد فضای کسب و کار شد.

هنر جنگ نوشته سان تزو قدیمی ترین کتاب استراتژی

برخی از قوانین کتاب هنر جنگ

 • فریب دشمن بهتر از شکست دادن اوست.
 • افروختن جنگ، بسیار آسان تر از خلق صلح است.
 • به ضعف و کوچکی تظاهر کنید، تا دشمن دچار کبر و غرور شود.
 • افرادی که در جنگ مهارت دارند دشمن را به میدان نبرد می کشانند، اما افرادی که در جنگ مهارت ندارند توسط دشمن به میدان نبرد کشیده می شوند.
 • به احتمال آنکه دشمن خواهد آمد تکیه نکنید؛ بلکه به آمادگی خود برای مواجه شدن با آن تکیه کنید.
 • هرگز بهترین سناریو را مد نظر قرار ندهید و بقیه سناریو ها را نیز در نظر داشته باشید.
 • پنج عامل پیروزی در جنگ عبارتند از : آب و هوا، زمین، رهبری، مقررات نظامی، نفوذ معنوی
 • قویترین فرمانده کسی است که بدون جنگ پیروز شود.
 • پیش آگاهی راهی است که به واسطه آن فرماندهان از مردم عادی متمایز می شوند.
 • به خاطر شتاب شاهین است که شاهین بدن طعمه اش را در هم می شکند؛ به خاطر شتاب سیلاب است که سنگ های بزرگ جابجا می شوند.
 • تا کنون هیچ ملتی از جنگ طولانی بهره ای نبرده است.
 • فرار، نافرمانی و فروپاشی همه تقصیر فرمانده است.
 • به جای حمله به قویترین ها، به ضعیف ترین ها حمله کنید.
 • برای آنکه دشمنت را وادار به حرکت کنی، باید او را به طرف چیزی بکشانی که فکر می کند می تواند بدست آورد.
 • ارتش خود را به زمین مرگ بکشان، در آن صورت نه می ترسد و نه فرار می کند.
 • اساس جنگ، همه فریب است.
 • افرادی که از سوی دشمن برای جاسوسی آمده اند را پیدا کن و با رشوه از آنها بخواه برای تو کار کنند.
 • کاری کن که دشمن سمت چپش را قوی کند، آنگاه به سمت راستش که ضعیف شده است حمله کن.
 • ارتش برنده اول شرایط را برای پیروزی آماده می کند و سپس می جنگد، اما ارتش بازنده اول می جنگد و سپس تلاش می کند تا شرایط را آماده کند.
 • فقط زمانی حرکت کنید که در آن سودی ببینید، فقط زمانی جنگ کنید که مجبور باشید
 • ارتش های هستند که نباید با آنها جنگید؛ زمین های هستند که نباید در آنجا جنگید
 • هرگز به دشمن خود در ارتفاعات حمله نکنید.
 • برای دستیابی به پیروزی، رهبران نباید فرماندهان را تحت فشار بگذارند.
 • تعداد نیرو در جنگ امتیاز نیست، فقط با تکیه بر نیروی نظامی خود وارد جنگ نشوید.
 • باید خواسته های مردم را حفظ نمود.
 • برای وارد شدن به جنگ به طور مستقیم حرکت کنید، برای پیروزی به طور غیر مستقیم.
 • کسی که خود و دشمن را به خوبی بشناسد؛ در صد جنگ نیز در خطر نخواهد بود.
 • قوی ترین فرمانده کسی است که بدون جنگ پیروز شود.
 • اگر دستورات صریح و روشن نباشد، اشتباه فرمانده است.
 • ارتش بدون جاسوس، همانند فردی بدون گوش و چشم است.
 • رهبری که خشمگین باشد، قادر به تشکیل ارتش نیست و فرماندهی که خشمگین باشد، قادر به جنگیدن نیست.
 • از مسئولیت های فرمانده آن است که: صبور، مرموز، منصف و خوددار باشد.
 • سرعت جوهره جنگ است.
 • وقتی سربازان قوی و افسران ضعیف باشند، ارتش نافرمان می گردد.
 • وقتی راهی صحیح و کاملا منطقی می بینی بدان عمل کن و منتظر دستور نباش.
 • دشمن را در گوشه ای محاصره نکنید؛ چرا که وقتی ببیند راهی جز مرگ ندارد با تمام قوای خود خواهد جنگید.
 • وقتی دشمن خود را در همه جا قوی سازد، در همه جا ضعیف خواهد بود.
 • فرمانده مجرب به جای آنکه پیروزی را از افراد خود بخواهد، آن را در میان موقعیت ها و فرصت ها جستجو می کند.
در ادامه مطالعه نمایید:  تفاوت مدیریت و رهبری در چیست و سبک های رهبری در سازمان چه مواردی می باشند

هنر جنگ نوشته سان تزو قدیمی ترین کتاب استراتژیکاربردهای هنر جنگ در زندگی برای رسیدن به موفقیت

اگرچه، این اثر یک کتاب استراتژی جنگی است، اما کاربرد آن در تمامی زمینه های زندگی شخصی و شغلی می باشد. به طوریکه امروزه از آن به عنوان یکی از سرفصل های آموزشی در دانشگاه های معتبر دنیا استفاده می شود.

در واقع، این کتاب استراتژی های را برای رسیدن به موفقیت ارائه می کند، که طی هزاران سال به اثبات رسیده و بسیاری از بزرگان تاریخ موفقیت های خود را مدیون آموزه های کتاب هنر جنگ می باشند.

بسیاری بر این باورند که کسب و کار نیز همانند جنگ است. در جنگ با دشمن درگیر شده و در تجارت با رقبا به نبرد پرداخته می شود. در جنگ به دنبال تصرف زمین های همسایگان بوده و در تجارت به دنبال تصرف بازارهای جدید.

در بخشی از کتاب پنج ویژگی منفی برای یک فرمانده را بدین صورت عنوان می کند، که در واقع آنها ویژگی های منفی برای یک مدیر تجاری نیز می باشند، که می توانند مانع موفقیت او شوند.

 • تهور: کسی که خواهان مرگ است.
 • ترس: کسی که خواهان زندگی است.
 • تندخویی: کسی که زود عصبانی می شود.
 • تنزه طلبی: کسی که به فکر افتخار است.
 • نازک دلی: کسی که دوستدار زندگی افراد است.

در بخشی دیگر، به معرفی عواملی که منجر به شکست می شود می پردازد، که این موارد همگی در فضای تجارت نیز یکسان بوده و در صورت وجود اینگونه شرایط، موفقیت حاصل نخواهد شد. برخی از عوامل شکست عبارتند از:

 • سربازان قوی و فرمانده ضعیف، که نتیجه نافرمانی به همراه خواهد داشت.
 • فرمانده قوی و سربازان ضعیف، که نتیجه وخامت اوضاع را به همراه خواهد داشت.
 • فرمانده ضعیف و فاقد جدیت، دستورالمعل های شفافی نمی دهد که نتیجه آن بی ثباتی سربازان خواهد شد.
 • فرمانده ضعیف و نادان، نمی تواند به درستی محاسبه و ارزیابی کند که نتیجه هزینه بسیار می باشد.
در ادامه مطالعه نمایید:  پدر پولدار پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی، برای پول کار نکنید بلکه بگذارید پول برای شما کار کند

همچنین، تاکید بر نامشخص نبودن میدان نبرد از دیگر آموزه های این اثر است. همانطور که در زمینه کسب و کار نیز این مورد مصداق دارد.

سان تزو عنوان می کند، اگر میدان نبرد معلوم نباشد در نتیجه نقطه شروع نبرد نیز معلوم نیست. در این شرایط دشمن مجبور به آمادگی در همه جا خواهد شد و باید جنگ را در جایی آغاز نمود که نیروهای دشمن کمتر از نقاط دیگر هستند.

کتاب هنر جنگ با مشخصات زیر، از بخش فروشگاه آنلاین قابل دریافت می باشد. (با تخفیف ۵۰٪ به مدت محدود)

نوع فرمت PDF
تعداد صفحات
۲۰۴ صفحه
حجم فایل ۴ مگا بایت (MB)
قیمت فایل
۱۳,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰ تومان
مشاهده محتوای کتاب
۶,۵۰۰ تومان – خرید

یک دیدگاه

 1. با سلام – خیلی وقت بود که به دنبال این کتاب با ترجمه دکتر حسن حبیبی بودم – ممنون بابت ارائه و محتوا عالی

دیدگاه شما چیست

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید