مهارت های جسمانی

عضله چهارسر ران و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله چهارسر ران و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

عضله چهارسر ران (Quadriceps muscles)، در جلو و طرفین استخوان ران قرار دارد و بزرگترین عضله پا می باشد. این عضله از چهار قسمت...
تیپ های بدنی و تمرینات بدنسازی هر گروه

تیپ های بدنی در بدنسازی به چه صورت است و تمرینات بدنسازی مرتبط به...

تیپ های بدنی و تیپ شناسی شخصیت سرشتی، نظریه ای است که توسط ویلیام شلدون (William Herbert Sheldon) مطرح شده است. او به همراه تعدادی...
عضله پشت ران و آشنایی با حرکات تمرینی

عضله پشت ران و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

عضله پشت ران (Hamstring muscles)، در قسمت پشتی استخوان ران در حدفاصل مفصل زانو تا مفصل ران و درست جلوی عضله چهارسر ران واقع...
عضله سرشانه، تمرینات با وزنه

عضله سرشانه و معرفی حرکات تمرینی با وزنه برای بدنسازی و آمادگی جسمانی

عضله سرشانه یا دالی (Deltoid Muscle)، عضله ای قوی است که بر روی مفصل شانه قرار داشته و از سه بخش به نام های...
دویدن ، راهی به سوی سلامت

دویدن ، راهی برای تقویت سیستم قلبی-عروقی و داشتن سیستم تنفسی سالم تر

دویدن (Running)، یکی از بهترین فعالیت های جسمانی است، که باعث تقویت و کارایی سیستم قلبی عروقی شده، و انجام آن به صورت آهسته...

کوهنوردی و کوه پیمایی چه تاثیرات مثبتی بر روی ذهن و روان برجای می...

کوهنوردی (Mountaineering)، را می توان از جمله مفرح ترین ورزش های دانست، که علاوه بر تاثیرات جسمانی، بر روی ذهن و روان افراد نیز...