مهارت های شخصی

حل مسئله به عنوان فرآیندی نظام مند و آگاهانه

حل مسئله مهارتی ضروری برای رویاروی با مشکلات پیچیده در زندگی شخصی و حرفه...

حل مسئله (Problem Solving)، فرایندی نظامند است، که فرد آگاهانه و به صورت رفتار هدایت شده، سعی در استفاده از راه حل های موثری...
تحلیل رفتار متقابل نظریه در خصوص بررسی نحوه برقراری ارتباط میان افراد

تحلیل رفتار متقابل نظریه در خصوص بررسی نحوه برقراری ارتباط میان افراد

تحلیل رفتار متقابل (Transactional Analysis)، نظریه ای در روانشناسی می باشد، که به تشریح نحوه برقراری ارتباط میان افراد می پردازد. انجمن بین المللی...
آبراهام مازلو و نظریه معروف وی در خصوص سلسه مراتب نیاز های انسان

آبراهام مازلو و نظریه سلسه مراتب نیاز های انسان در خصوص ایجاد انگیزش

آبراهام مازلو (Abraham Maslow)، روانشناس شهیر امریکایی است، که عمده شهرت وی در خصوص نظریه هرم سلسه مراتب نیازهای انسان می باشد. دکتر مازلو را...
ماتریس آیزنهاور ابزاری برای اولویت بندی کارهای روزانه بر مبناء اهمیت و ضرورت

ماتریس آیزنهاور ابزاری برای اولویت بندی کارهای روزانه بر مبناء اهمیت و ضرورت

ماتریس آیزنهاور (Eisenhower Matrix)، ابزاری کاربردی و ساده برای تصمیم گیری و مدیریت زمان است، که به وسیله آن می توان فعالیت ها را...
کارل گوستاو یونگ و روانشناسی تحلیلیvideo

کارل گوستاو یونگ بنیانگذار روانشناسی تحلیلی و آشنایی با برخی از نظریاتش

کارل گوستاو یونگ (Carl Gustav Jung)، در سال ۱۸۷۵ در کشور سوئیس متولد شد. او دوران کودکی سختی را در تنهای و انزوا درحالی...
قانون پارکینسون و نقش آن در مدیریت زمان

قانون پارکینسون در مدیریت زمان چیست و چگونه می توان زمانبدی مناسب تری برای...

قانون پارکینسون (Parkinson's Law)، در سال ۱۹۵۸ توسط نورثکوت پارکینسون (C. Northcote Parkinson)، مورخ و نویسنده انگلیسی مطرح گردید. کاربرد این قانون در ابتدا فقط...
روباه و خارپشت

روباه و خارپشت دو سبک متفاوت در نحوه تفکر میان افراد برای رسیدن به...

روباه و خارپشت نام رساله ای معروف از فیلسوف و نظریه پرداز روسی-بریتانیایی، آیزایا برلین (Isaiah Berlin) می باشد، که در فاصله سالهای ۱۹۰۹ تا ۱۹۹۷ زندگی...
فیل سفید استعاره ای در کسب و کار

فیل سفید استعاره ی از خطای شناختی تشدید تعهد یا اصرار بر اجرای امور...

فیل سفید ( White elephant)، استعاره ای در ادبیات مدیریت کسب و کار است، که به مواردی دارای هزینه زیادی ولی فاقد هرگونه فایده و...
راست مغزی و چپ مغزی

راست مغزی و چپ مغزی تا چه میزان مبنای علمی دارد و به چه...

راست مغزی و چپ مغزی (Lateralization of Brain Function)، از جمله مباحث مطرح شده در روانشناسی است، که هر کدام از نیمکره های مغز...
تکنیک پومودورو

تکنیک پومودورو روشی ساده برای زمانبدی امور و افزایش میزان بهره وری فردی در...

تکنیک پومودورو (Pomodoro Technique)، از جمله شناخته شده ترین روشها در زمینه مدیریت زمان است. اساس این روش بر مبنای نظریه ای است، که استراحت...