خودشناسی

صمیمت در یک رابطه به چه معناست و ابعاد آن شامل چه مواردی می باشد

صمیمت در یک رابطه به چه معناست و از چه ابعادی تشکیل شده است

ٖصمیمت (Intimacy)، از جمله اساسی ترین نیازهای موجود در انسان می باشد، و هنگام ایجاد رابطه عمیق میان دو فرد، شکل می گیرد. ایجاد...
سازمان دهی و ساختار بخشیدن در تحلیل رفتار متقابل

سازمان دهی زمان روشی برای پاسخ به نیازهای نوازشی در تحلیل رفتار متقابل

سازمان دهی زمان (Structuring Time)، مبحثی است در نظریه تحلیل رفتار متقابل که بیان می دارد، هرگاه تعدادی از افراد در شرایطی قرار داشته...
روانشناسی مرگ یا سوگواری برای عشق در مورد پذیرش فقدان عزیزان چه می گوید

روانشناسی مرگ یا سوگواری برای عشق نظریه ی در مورد پذیرش فقدان عزیزان

روانشناسی مرگ یا سوگواری برای عشق، نظریه ی است که توسط الیزابت کوبلر راس (Elisabeth Kübler-Ross)، روانپزشک امریکایی-سوئیسی مطرح شده است. این نظریه به...
مفهوم نوازش

مفهوم نوازش در تحلیل رفتار متقابل یا نیاز هر فرد برای دیده شدن توسط...

مفهوم نوازش (Stroke)، از جمله اساسی ترین مباحث مطرح شده در تحلیل رفتار متقابل می باشد، به نوعی که می توان تمامی تعاملات اجتماعی...
مثلث عشق و انواع آن در نظریه استرنبرگ

مثلث عشق نظریه ای برای بررسی انواع روابطی که میان زوج ها برقرار است

مثلث عشق (Triangular theory of love)، نظریه ی است که عنوان می دارد، عشق از سه عنصر اصلی تشکیل یافته، و زمانی می توان...
تیپ های شخصیتی MBTI یا آزمون شخصیت مایرز و بریگز

تیپ های شخصیتی شناسی ام بی تی آی یا آزمون شخصیت مایرز و بریگز

تیپ های شخصیتی Myers–Briggs Type Indicator) MBTI)، که با نام آزمون شخصیت مایرز و بریگز نیز شناخته می شود، ابزار روانشناختی است که به بیان...
آنیما و آنیموس

آنیما و آنیموس یا روان زنانه و روان مردانه در ناخودآگاه نظریه ای درباره...

آنیما و آنیموس (Anima and Animus)، از جمله مهمترین کهن الگوهای مطرح شده در روانشناسی تحلیلی می باشند که دارای نقش بسیار مهمی در...
والد کودک بالغ الگوی سه گانه تحلیل رفتار متقابل برای بررسی روابط افراد

والد کودک بالغ الگوی سه گانه تحلیل رفتار متقابل برای بررسی روابط میان افراد

والد کودک بالغ سه گانه مطرح شده در  نظریه تحلیل رفتار متقابل می باشد، که عنوان می نماید درون هر فردی سه شخصیت متمایز...
تحلیل رفتار متقابل نظریه در خصوص بررسی نحوه برقراری ارتباط میان افرادvideo

تحلیل رفتار متقابل نظریه در خصوص بررسی نحوه برقراری ارتباط میان افراد

تحلیل رفتار متقابل (Transactional Analysis)، نظریه ای در روانشناسی می باشد، که به تشریح نحوه برقراری ارتباط میان افراد می پردازد. انجمن بین المللی...
آبراهام مازلو و نظریه معروف وی در خصوص سلسه مراتب نیاز های انسان

آبراهام مازلو و نظریه معروف وی در خصوص سلسه مراتب نیاز های انسان

آبراهام مازلو (Abraham Maslow)، روانشناس شهیر امریکایی است، که عمده شهرت وی در خصوص نظریه هرم سلسه مراتب نیازهای انسان می باشد. دکتر مازلو...