صفحه اصلی برچسب‌ها خطای شناختی

برچسب: خطای شناختی

اثر لنگر انداختن

اثر لنگر انداختن چه تاثیری در تصمیمات و قضاوت های افراد برجای می گذارد

اثر لنگر انداختن (Anchoring Effect)، از جمله مهمترین خطاهای شناختی است، که در تصمیمات و انتخاب افراد بسیار تاثیر گذار می باشد، به طوریکه...
خطاهای شناختی چیست و تا چه میزان در تصمیم گیری افراد تاثیرگذار می باشد

خطاهای شناختی چیست و تا چه میزان در تصمیم گیری افراد تاثیرگذار می باشد

خطاهای شناختی (Cognitive Errors)، را می توان از سری مباحث مطرح در مدیریت و روانشناسی دانست، که به صورت دراز مدت در ذهن انسان...
فیل سفید استعاره ای در کسب و کار

فیل سفید استعاره ی از خطای شناختی تشدید تعهد یا اصرار بر اجرای امور...

فیل سفید ( White elephant)، استعاره ای در ادبیات مدیریت کسب و کار است، که به مواردی دارای هزینه زیادی ولی فاقد هرگونه فایده و...