صفحه اصلی برچسب‌ها روابط فردی

برچسب: روابط فردی

صمیمت در یک رابطه به چه معناست و ابعاد آن شامل چه مواردی می باشد

صمیمت در یک رابطه به چه معناست و ابعاد اصلی صمیمت در یک رابطه...

ٖصمیمت (Intimacy)، از جمله اساسی ترین نیازهای موجود در انسان می باشد، و هنگام ایجاد رابطه عمیق میان دو فرد، شکل می گیرد. ایجاد...
شنونده فعال یا گوش دادن فعال (Active Listening)

شنونده فعال کیست؟ و این مهارت تا چه میزان در روابط بین فردی تاثیرگذار...

شنونده فعال بودن یا گوش دادن فعال (Active Listening)، مهارتی است که در آن شنونده به طور کامل و صحیح منظور گوینده را درک...
شش درجه جدایی

شش درجه جدایی نظریه در خصوص تعداد رابطه میان افراد مختلف برای شبکه سازی

شش درجه جدایی (Six Degrees of Separation)، نظریه ای در خصوص شبکه سازی است که بیان می کند. به طور میانگین در یک رابطه...