Pouria Parhizkar

eCommerce Developer

eBusiness Consultant

Pouria Parhizkar

eCommerce Developer

eBusiness Consultant

Faculty of IT and IS