Pouria Parhizkar

eCommerce Developer

Pouria Parhizkar

eCommerce Developer

Faculty of IT and IS